• Sídlo spoločnosti

  Sídlo spoločnosti

   

  SECTRO s.r.o.
  Klemensova 11
  811 09 Bratislava 1


  IČO: 46507248
  IČ DPH: SK2023512447
  ČSOB Bratislava-námestie SNP, Slovakia
  IBAN: SK21 7500 0000 0040 1598 6296
  BIC: CEKOSKBX
   

 • Prevádzka

  Prevádzka

   

  SECTRO s.r.o.
  Gajova 4
  811 09 Bratislava 1

   

  email: sectro@sectro.sk
  mobil: +421 915 575 155
  mobil: +421 948 811 700

  http://www.sectro.sk